Om TSOV

TSOV har i mange år tjent orkesteret med velvilje og store midler. Som medlem av Venneforeningen får du personlige fordeler samtidig som kontingenten benyttes effektivt til orkesterets beste.

Økonomisk støtte er bare den ene siden av foreningens funksjon. Den PR -verdi, inspirasjon og oppbacking orkesteret føler ved å ha en entusiastisk skare av musikkvenner, som kan være ambassadører for orkesteret, er vel så viktig.

Årsmøteprotokoll 2020

Leder i Venneforeningen
Marit Follan

Epost: marit.follan@gmail.com

Tlf.: 909 78 425