Om TSOV

TSOV har i mange år tjent orkesteret med velvilje og store midler. Som medlem av Venneforeningen får du personlige fordeler samtidig som kontingenten benyttes effektivt til orkesterets beste.

Økonomisk støtte er bare den ene siden av foreningens funksjon. Den PR -verdi, inspirasjon og oppbacking orkesteret føler ved å ha en entusiastisk skare av musikkvenner, som kan være ambassadører for orkesteret, er vel så viktig.

Årsmøtepapirer 2020 + 2021

Innkalling

Årsmelding

Regnskap, balanse og budsjett

Aktivitetsprogram for 2022

Revisjonsberetning 2020-regnskapet

Revisjonsberetning 2021-regnskapet

Leder i Venneforeningen
Marit Follan

Epost: marit.follan@gmail.com

Tlf.: 909 78 425