top of page

Om TSOs venneforening

TSOV har i mange år tjent Trondheim symfoniorkester med velvilje og midler. Vi kan oftest ses før konserter med en bunke programmer som vi deler ut til konsertgjestene før de går inn. Vi hjelper ikke bare før konserter, men vi bistår også under andre arrangement for TSO når de trenger vår hjelp. Kontingenten er med på å støtte Trondheim Symfoniorkester & Opera og vi er en entusiastisk heiagjeng som brenner for klassisk musikk og det fine orkesteret vårt!

Årsmøtepapirer 2020 + 2021

Innkalling

Årsmelding

Regnskap, balanse og budsjett

Aktivitetsprogram for 2022

Revisjonsberetning 2020-regnskapet

Revisjonsberetning 2021-regnskapet

TSOV2.jpeg
Styret i Venneforeningen
TSOVuser.png
Marit Follan
Leder

Epost: marit.follan@gmail.com

Tlf.: 909 78 425

bottom of page