Personvern

TSOV bruker Styreweb for å holde rede på medlemsregisteret. Vi har inngått databehandleravtale med Styreweb og oppbevarer kun personopplysninger som er nødvendige for å håndtere medlemsskapet.  Dvs. navn, telefonnummer, postadresse og epostadresse.

 

Alle tillitsvalgte har taushetsplikt om hvem som er medlemmer og er informert om det i styremøte. 

 

Tidligere medlemmer som ønsker å bli slettet fra medlemsregisteret kan melde fra til post@tsov.no for å få dette utført.